Bestillings vilkår

Vennligst orienter deg om våre bestillingsvilkår og avbestillingsfrister før du bestiller time:

Avbestillingsfrister

Avbestilling må skje 24 timer før din avtale.

Aldersgrense

18 år. Erklæring fra foreldre er nødvendig for kunder under 18 år. 20 år for kosmetiske behandlinger.

Hvordan avbestille time

Send avbestilling til post@woocommerce-544441-2140928.cloudwaysapps.com eller SMS til 48892004. Merk at telefonen ikke er bemannet på lørdager etter kl 15.00, søndager og helligdager så hvis du avbestiller på slike dager må det skje via epost slik at vi mottar avbestillingen i tide.

Ved for sen avbestilling

Hvis du ikke avbestiller innen avbestillingsfristen på 24timer eller ikke møter opp til avtalt tid vil du bli fakturert for 50% av det du har bestilt. Faktura sendes på epost. Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving jfr., norsk lovgiving.

Sykdom

Hvis du avbestiller etter fristen og årsaken er sykdom vil du likevel faktureres for det du har bestilt, men kun 50%. Om du kan vise til legedokumentasjon vil vi ikke fakturere deg.

Hvis du blir forsinket

Dersom du blir forsinket kan det hende at det ikke blir nok tid til overs for at behandlingen kan gjennomføres, eller at det kun blir tid til at den blir delvis gjennomført. Timen må likevel betales i sin helhet uansett hva som forårsaket forsinkelsen. Bergegn god tid i trafikken!

Endring av time etter fristen

Hvis du endrer bestilt behandling mot en annen type behandling etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale prisen for den opprinnelige behandlingen dersom den hadde en høyere pris. Hvis du har bestilt flere behandlinger i ett, men avbestiller en eller flere av behandlingene etter avbestillingsfristen må du fortsatt betale for alle behandlingene som opprinnelig var bestilt.